SDSS-årsstämma 2020

 Svenska Draghundsportförbundets årstämma 2020

dragbild annacarin litenSDSF’s årstämma blev framflyttad från april till september på grund av Covid-19 och blev en digital stämma på distans.

Protokoll från stämman med alla beslut kommer att finnas på draghundsport.se inom en snar framtid men här är de två främsta punkterna som rör Sv.Riesenklubbens medlemmar:

Ålder på hund vid tävling.

Tidigare har Sverige haft strängare ålderskrav på hundarna än vad övriga medlemsländer i IFSS.

Inför tävlingssäsongen 2020/2021 har regeln kring hundens ålder vid tävling ändrats i IFSS Race Rules. För att minska andelen avvikande regler i de nationella tilläggsreglerna gentemot i de internationella reglerna så har stämman bestämt att:

“Att i de Nationella tilläggsreglerna ska ej finnas avvikande regler angående ålder på hund.
IFSS Race Rules åldersregler för hund skall gälla på alla draghundstävlingar i Sverige så
tillvida att dessa inte strider mot svenska djurskyddslagar.”

> Det innebär att vi numera följer IFSS åldersregler vilket innebär 18 månaders åldergräns för alla hundar OAVSETT gren.

Förr var åldergränsen 12 månader i canicross och i slädhundsstil kunde hundar som fyllt 16 månader få tävla under förutsättning att de fyllt 18 månader senast 1/ 3 , men det är det alltså 18 månader som gäller.

Kvalificering till SM i barmark.

Tidigare har SM i barmarksdrag varit ett s.k öppet SM där vem som helst kan starta, även nybörjare som aldrig tidigare startat på en tävling.

Detta har gjort att ekipage utan någon som helst erfarenhet av draghundskörning har kunnat starta på SM samt att man har “värderat” ett SM i barmarksdrag som lågt. På stämman beslutades följande:

“Vid svenskt mästerskap i barmark gäller tidskvalifikation efter heat ett, inom 150 % av
medelvärdet av de tre snabbaste tiderna i gruppen. För att få tävla vid SM i barmark skall
föraren inom en 2-årsperiod ha startat och fullföljt minst EN officiell tävling i tävlingsklass i
samma stil som SM tävlingen avser, med 2-årperiod menas från den dag SM tävlingen
genomförs. Ovanstående regel gäller inte för ungdoms- och juniorklasser.”

> Det innebär att du som förare måste ha startat och fullföljt minst EN officiell tävling i tävlingsklass för att få starta på SM.

Det spelar dock ingen roll vilket klass du startar i, du kan alltså starta i canicross på en “vanlig” officiell tävling men tävla bikejoring på SM, huvudsaken är att du genomfört en officiell tävling i tävlingsklass inom en 2-års period innan SM.

SOC

En rolig nyhet är att SDSF har tillsammans med Norge och Finland börjat arbeta för att start igång SOC igen.

SOC står för Scandinavian Open Championships vilket är ett öppet mästerskap för de Skandinaviska länderna där man tillämpar ABC-grupperingen, något som inte tillämpas på EM eller VM!

Det innebär att det är möjligt för hundar ur B-gruppen, som Riesenschnauzer tillhör, att åka och tävla för Sverige och Riesenklubben på ett internationellt mästerskap.

Vi hoppas att arbetet med SOC går snabbt och att vi snart kan möta B-ekipage från andra länder på ett internationellt mästerskap!

 

SRSKs Dragsektion

Anna-Carin Lönn