Protokoll


   Medlems- & Styrelsemöten

 

2020

Protokoll styrelsemöte 2020-12-09
Protokoll styrelsemöte 2020-11-11
Protokoll styrelsemöte 2020-10-14
Protokoll styrelsemöte 2020-08-11
Protokoll styrelsemöte   2020-06-02  
Protokoll styrelsemöte  2020-05-05
Protokoll styrelsemöte   2020-03-19  
Protokoll årsmöte 2020 2020-03-08
Protokoll styrelsemöte 2020-02-25 
Protokoll styrelsemöte 2020-02-02 

 


   Medlems- & Styrelsemöten

 

2019

Protokoll styrelsemöte  2019-12-01
Per Capsulam beslut 2019-12-08
Styrdokument ISPU VM landslag 2019-10-15
Protokoll styrelsemöte 2019-10-14
Protokoll styrelsemöte 2019-09-01
Protokoll Medlemsmöte inkl. Revisionsberättelse 2019-07-16
 Per Capsulam beslut 2019-06-03 
Protokoll Styrelsemöte 2019-05-16
Protokoll Styrelsemöte 2019-03-27 
   
   

 


   Medlems- & Styrelsemöten

 

2018

Protokoll Styrelsemöte 2018-11-25
Protokoll Styrelsemöte  2018-09-13
Protokoll SRSK årsmöte inkl bilagor 2018-08-23
Protokoll Medlemsmöte  2018-07-17
Protokoll Styrelsemöte 2018-06-17
Protokoll Styrelsemöte 2018-05-22
Protokoll_SRSK 2018-04-22
Prot_SRSK_Konstituerande 2018-03-21
   
   
   
   


   Medlems- & Styrelsemöten


2017

Protokoll Styrelsemöte 2017-11-25
Protokoll Styrelsemöte 2017-09-22
Protokoll Styrelsemöte 2017-06-19
Protokoll Styrelsemöte 2017-05-13
Protokoll Styrelsemöte 2017-04-24
Protokoll Styrelsemöte 2017-03-20
Protokoll Konstituerande möte 2017-03-04
Protokoll Årsmöte 2017-03-04
Protokoll Styrelsemöte 2017-02-05

 

 

 

 


   Medlems- & Styrelsemöten


2016

Protokoll Medlemsmöte Kopparbo 2017  2017-07-18
Protokoll Styrelsemöte 2016-11-27
Protokoll för Svenska Riesenschnauzerklubbens beslut per casulam hänskjutet från Medlemsmöte Kopparbo 2016.  
Protokoll Styrelsemöte  2016-09-19
Revisionsberättelse  2016-08-15
Protokoll Medlemsmöte  2016-07-19
Protokoll Styrelsemöte  2016-07-19
Protokoll Styrelsemöte  2016-06-19
Protokoll Styrelsemöte  2016-05-13
Protokoll Styrelsemöte   2016-02-06

Protokoll Årsmöte

 2016-03-05
Protokoll Konstituerande möte  2016-03-05

 

 

 

 


   Medlems- & Styrelsemöten


2015

   
Protokoll Styrelsemöte 2015-12-01
Protokoll Styrelsemöte 2015-10-11
Protokoll Styrelsemöte   2015-07-11

 

Protokoll Medlemsmöte

 

2015-07-15

Protokoll Årsmöte

2015-03-01

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2015-01-24-25

 

Beslutslista protokoll

 

2015-01-24-25


   Medlems- & Styrelsemöten


2014

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2014-10-19

 

Beslutslista protokoll

 

2014-10-19

 

Protokoll Medlemsmöte

 

2014-07-15

Protokoll styrelsemöte

2014-07-12

 

Beslutslista protokoll

 

2014-07-12

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2014-05-10

 

Beslutslista protokoll

 

2014-05-10

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2014-01-18

 

Protokoll Årsmöte

 


2014-03-01


Beslutslista konstituerande styrelsemötet

 

2014-03-02

 

Konstituerande 

 

2014-03-02


   Medlems- & Styrelsemöten


2013

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2013-10-13

Protokoll Medlemsmöte Kopparbo

 

2013-07-16

 

Styrelsemöte protokoll

2013-07-14


Protokoll, Styrelsemöte


2013-04-14


Protokoll, Styrelsemöte


2013-01-12--13


Protokoll, Årsmöte - Namnförkortning SRSK

2013-03-02


Protokoll, Årsmöte


2013-03-02

 

Protokoll, Konstituerande

 

 2013-03-02

 

 


 

   

 


   Medlems- & Styrelsemöten


2012


Protokoll, Styrelsemöte

2012-10-14


Protokoll, Medlemsmöte

2012-07-17

Protokoll, Styrelsemöte                   

      

2012-07-14 

 

Protokoll, Årsmöte

 

2012-03-17 

 

Protokoll, Konstituerande

 

2012-03-17
 

Protokoll, Styrelsemöte

2012-04-15

Protokoll, Styrelsemote

2012-01-21

 
   Medlems- & Styrelsemöten


2011

 

Protokoll, Styrelsemöte 

 

2011-10-16 

Protokoll, Styrelsemöte 

 

2011-07-09 

 

Protokoll, Styrelsemöte
 

2011-04-16

 

Protokoll, Styrelsemote 
omedelbar justering 

2011-04-16 

 

Protokoll, Styrelsemöte/ årsmöte 

 

2011-03-05 

 

Protokoll, Konstituerande Styrelsemöte

2011-03-05