Hälsa & Forskning

Här finner du information kring Riesenschnauzerns hälsa

Nya rön bäddar för säkrare prognoser för tikar med livmoderinflammation

Pågående projekt på SLU rörande Riesenschnauzer    

Urinvägsproblem hos unga tikar

Ärftlig sköldkörtelsjukdom  

Hälsoenkätresultaten 2010

Hälsoenkätresultaten 2011

Forskningsprojekt som rör Riesenscnauzer

 

Studie kring genetiken bakom hundars beteende - enkät

Just nu arbetar SLU med en studie kring genetiken bakom hundars beteende. Som en del i den studien genomför vi nu en stor enkätundersökning om hundars beteende i vardagslivet.

Hej,

Här är lite kort information om hur arbetet med enkäten om vardagsbeteende flyter på. Jag kommer att finnas på plats under Stockholms hundmässa den 7 december kl 13-18 i montern för Hundgenetikgruppen för att svara på frågor om hundars vardagsbeteende. Mer information finns på följande länk: https://www.facebook.com/pages/Hundgenetikgruppen/494564477256862. OBS! Det har blivit ett tryckfel, jag kommer i första hand att svara på frågor om vardagsbeteende inte BPH.

Som ni vet började vi för drygt ett år sedan insamlingen av enkätsvar för hundars vardagsbeteende. Vi har under året fått in runt 4000 svar för de 20 hundraserna. Av dessa är det 98 svar om riesen schnauzer och jag vill tacka er för hjälpen med att sprida informationen om enkäten.

De första resultaten baserade på enkätsvaren visar att det finns flera likheter när det gäller vardagsbeteende hos raser inom samma rasgrupp. Vi kan också se att det för många egenskaper finns skillnader både mellan raser inom rasgrupp och mellan olika rasgrupper. Resultaten visar också att det finns en genetisk variation för flera beteendeegenskaper, vilket innebär att det är möjligt att påverka egenskaperna genom avelsarbete. Nästa steg i projektet är att studera kopplingen mellan hundars resultat i mentalbeskrivning hund (MH) och deras vardagsbeteende (genom enkätsvaren). Inför den här delen av projektet håller vi enkäten öppen igen till och med februari. För den delen av studien vill vi gärna få in fler svar om hundar födda under åren 2001-2012 (vi tar gärna emot information även om hundar som inte längre lever). Hundarna får gärna ha genomfört MH men det är inget krav.

En mer utförlig sammanställning av resultaten av den första studien kommer att skickas under början av våren.

Hoppas att vi ses i Stockholm!
Helena Eken Asp

 

 

SLU  fortsatt forskning kring sköldkörtelrubbning


riesen2013-07-05 
Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet samarbetar i ett projekt där målet är att identifiera den genetiska bakgrunden till sköldkörtelrubbning hos hund. 

Just nu gör vi en riktad insats för att samla in blodprov från dessa raser. För detta ändamål söker vi:
- friska hundar, äldre än 7 år, som inte har diagnosticerats med sköldkörtelrubbning och/eller behandlats för det
- hundar, oavsett ålder, med misstänkt sköldkörtelrubbning (symptom som trötthet, dålig pälskvalitet, viktökning etc), men som inte har fått diagnosen sköldkörtelrubbning och/eller behandlats för det
- hundar, oavsett ålder, som någon gång i sitt liv har testats för TgAA, T4 och TSH

Vårt mål är att identifiera den genetiska bakgrunden till sjukdomen, att erhålla kunskap som i framtiden kan bidra till att diagnosen ställs i ett tidigare skede samt att ta fram mer specifika avelsråd i avelsarbetet för friskare hundar.
Vill du hjälpa oss att hjälpa din bästa vän? (Foto: Helen Jerling, text: Gerli och Matteo SLU)

direkt till formulär >>

läs mer om studien >>

 

Ärftlig sköldkörtelsjukdom utforskas genom hundgenetik

Hos äldre hundar i flera raser händer det att sköldkörteln angrips av det egna immunförsvaret. Katarina Sundberg från SLU har nu identifierat flera gener som påverkar hundens risk att drabbas av denna ärftliga sjukdom. Hennes avhandling ger också viktiga ledtrådar till orsakerna bakom en likartad sjukdom som drabbar människan, Hashimotos sjukdom.

Autoimmun sköldkörtelrubbning, eller lymfocytär thyroidit, är en av hundens allra vanligaste hormonsjukdomar. Sjukdomen leder till att kroppens immunförsvar uppfattar den egna sköldkörtelvävnaden som främmande och successivt bryter ner den.

Det är svårt att motarbeta sjukdomen genom traditionellt avelsarbete, eftersom den ofta upptäcks först i tidig medelålder då hundarna redan hunnit gå i avel.

Sköldkörtelrubbning drabbar ett mycket stort antal hundar och två av de raser som drabbas särskilt ofta är riesenschnauzer och hovawart.

När Katarina Sundberg och hennes kollegor jämförde sjukdomsförekomst hos äldre och yngre hundar i dessa högriskraser fann de att mycket få av unghundarna (3–4 år) hade visat några symtom på sjukdomen, men att var tionde hund i denna ålderskategori ändå hade hormon- och antikroppskoncentrationer i blodet som tydde på sköldkörtelrubbing.

I den äldre hundgruppen (6–7 år) hade betydligt fler hundar hunnit uppvisa symtom och blodprover visade att sjukdomsförekomsten var 16 procent hos riesenschnauzer och 13 procent hos hovawart. Detta betyder att sköldkörtelrubbningar bör uppmärksammas i aveln inom dessa raser, och att man bör kontrollera hundens sköldkörtelstatus innan den går i avel.

Den förhöjda frekvensen av sköldkörtelrubbning i vissa raser tyder på att sjukdomen har en genetisk bakgrund. Ett viktigt syfte med Katarina Sundbergs avhandling var därför att räta ut de frågetecken som råder kring de genetiska faktorerna.

I en första genetisk studie utgick hon från vad forskning om en liknande sjukdom hos människa, Hashimotos sjukdom, har visat. Där har man funnit en stark koppling till en typ av gener som kodar för proteiner som presenterar olika ämnen i kroppen för immunförsvarets celler. Om dessa immunceller upptäcker ett främmande ämne (t.ex. en bakterie eller ett virus) bundet till en sådan proteinmolekyl aktiveras ett immunsvar.

Hypotesen var att hundens motsvarigheter till dessa gener skulle ha inverkan på dess egen sköldkörtelsjukdom, och så var också fallet. När den genetiska sekvensen i tre sådana gener jämfördes hos sjuka och friska riesenschnauzrar visade det sig att en viss kombination av dessa gener gav en starkt ökad risk att utveckla sjukdom, medan en annan variant av generna istället gav ett ökat skydd och därmed en minskad risk att drabbas. 

läs mer >>

Katarina Sundberg

sundberg ElizaKajanuswww

institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala, försvarade sin avhandling Unraveling the genetics of lymphocytic thyroiditis using the dog as a model den 7 juni 2012 i Uppsala.

Opponent var professor Cisca Wijmenga, Department of Genetics, Groningen University, Nederländerna.

Mer information:
Katarina Sundberg 
018-67 19 37 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länk till avhandlingen (pdf)  
http://pub.epsilon.slu.se/8890/

 

Länk till SLU:s hundforskning, där det bland annat förklaras varför hunden är ett så bra modelldjur för studier av ärftliga sjukdomar som även drabbar människan.
http://hunddna.slu.se/