Lokalområden-LO

Inom SRSK finns det fyra lokalområden.

  • Riesen i Väst (VLO)
  • Riesen i Syd (SBLO)
  • Stor Stockholm LokalOmråde (SSLO)
  • Övre Norrland LokalOmråde (ÖNLO) - Vilande

Om du vill ansöka till något av våra lokalområden, vänligen klicka på länken nedan så får du en pdf du kan fylla i och skicka in till oss.

ansökan om medlemsskap LO (pdf) >>

 

Svenska Brukshundklubben har beslutat om nya rasklubbsstadga som skall gälla från och med 2011-04-01.

Den nya stadgan innebär en del nyheter för våra LO.

Varje LO blir ny en juridisk person som har rätt att ta ut egen medlemsavgift.

LO:na har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för närvarande utöver medlemsavgiften till SRSK. Förutsatt att SRSK fortsättningsvis betalar ut det årliga Lokalområdesbidraget.

En annan nyhet är att Du som är medlem i SRSK själv väljer vilket LO Du vill tillhöra. Detta val måste Du göra aktivt till respektive LO

Mer om våra lokalområden kan du läsa under respektive länk.