Info för uppfödare

Information från avelskommittén

Uppdaterad SKK broschyr 

SKK/UKK har uppdaterat sin broschyr "Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben".

Länk till broschyr från SKK/UKK >>>

 

Forskning

Sedan drygt 20 år har SRSK i olika omgångar medverkat i forskning kring sköldkörtelrubbning hos hund, som letts av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet/SLU och Uppsala Universitet/UU.

Ett pressmeddelande är i maj utskickat av SLU och UU gemensamt om den artikel om forskningen som nu är publicerad i tidskriften BMC Genomics, en internationellt välrenommerad tidskrift.

Av pressmeddelandet framgår att vad som efterhand har framkommit har betydelse för förståelsen av uppkomsten sköldkörtelrubbning hos både hund och människa.  Att det hos hund på sikt kan  underlätta val av avelsdjur, även om val av avelsdjur än så länge måste bygga på den diagnostik och provtagning som tidigt avslöjar sjukdomsförekomst.

Så snart nuvarande situation med Covid-19 har ebbat ut, och det åter igen blir möjligt att resa och att träffas, kommer avelskommittén att ha ett möte med representanter för SLU och UU. Efter det mötet återkommer AK med mer information.

Forskningsgruppen har i artikeln särskilt tackat vår rasklubb för långt och gott samarbete.

Vi i avelskommittén vill i vår tur rikta ett Varmt Tack till alla våra riesenägare som genom åren så självklart har medverkat och låtit sina hundar ingå i de olika provtagningarna.

Ta gärna del av SLU och UUs underlag via länken: Här finns pressmeddelande och artikel

 

 

Valpannonseringen är öppen för de uppfödare som står med på uppfödarlistan

Krav för att stå med på uppfödarlistan är följande

Uppfödaren ska:

  • vara medlem i Svenska Riesenschnauzerklubben
  • vara införstådd med och följa SRSKs krav för avel
  • vara införstådd med och följa SKKs grundregler
  • ha betalt avgiften för uppfödarlistan

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill stå med på uppfödarlistan. Avgift för 2021 är 300:-och faktureras från SRSK.

 

Information om valpannons

SRSK krav för avel och valphänvisning: Läs/ ladda ned dokument här (PDF) >>

Valpannonseringen är öppen för de uppfödare som står med på uppfödarlistan. Annons kan sättas in från och med parningsdag till och med att kullen är 9v.

Meddela inom 2v från födsel om den ska flyttas från väntad till född kull. Tiden kan förlängas om det finns osålda valpar kvar. Meddela i god tid om så är fallet. Kullen måste uppfylla SRSKs krav för avel.

På uppgifter som inte finns med i SKK Hunddata, såsom sköldkörtelprov eller utländska resultat, måste kopior på resultaten skickas in. Ögonlysning samt sköldkörtelprov får max vara 1 år gamla.

Det tar 1-2 veckor innan annonsen kommer in. Glöm inte att ange alla uppgifter på kullen. Uppdatera gärna löpande info om hur många valpar som finns kvar till salu och meddela så fort era valpar är tingade så annons kan tas bort.

 

Anmälan av väntad kull

Anmälan av kullar görs enbart via detta formulär: anmäl väntad kull >>

Övriga frågor

Kontakta vår ansvarige om du har frågor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.