Att tänka på när jag letar efter valp

Har du läst igenom texten "Vad får jag om jag köper en riesenschnauzer?" och tycker fortfarande att det här är rätt ras för dig?

Svenska kennelklubbens krav för avel

 • Endast hund med fria höftleder får användas i avel.
 • Fri från höftledsfel anses en hund vara som har HD A, B eller UA.
 • Endast hund med känd mental status får användas i avel, d v s MH- beskriven.
 • Avsteg från ovanstående kan ske vid avel med utländsk hanhund.
 • Det är aldrig förenligt med SKK's regelverk att avla på osunda avelsdjur.

Rasklubbens krav

 • På MH inte avvisa kontakt, ha starka kvarstående rädslor samt 4 eller 5 på skottprovet. Endast valpkullar efter skottfasta avelsdjur hänvisas av SRSK.
 • Lägst 2:a pris öppenklass eller bruksklass på officiell utställning alt gk exteriörbeskrivning.
 • Vid parning med ej svenskregistrerade hundar gäller SKK:s bestämmelser.
 • Uppfödaren ska vara medlem i SRSK.
 • Uppfödaren ska följa SKK:s grundregler.
 • Uppfödaren ska vara införstådd med prioriteringar, målsättningar och strategier i den rasspecifika avelsstrategin, RAS.

Rasklubbens rekommendationer inför avel

 • Att föräldradjuren är fria från armbågsledsartros.
 • Att föräldradjuren via blodprov (T4, TSH, TgAA) har konstaterats vara fri från sköldkörtelrubbning. Provsvar ej äldre än 1 år och taget tidigast vid 3 års ålder.
 • Ögonlyst utan anmärkning, intyg ej äldre än 1 år.
 • 1:a pris i öppenklass eller bruksklass på officiell utställning.
 • Godkänt lägre klass bruksprov, tjänstehundscertifikat alternativt IPO1 eller motsvarande.
 • Godkänd mentaltest (MT).
 • Uppnått 3 års ålder vid parning.

Gör din hemläxa

Det är du som ska leva med din valp. Delar du och din uppfödare samma värderingar angående hälsa och mentalitet? Har ni samma syn på rasen? Stämmer den information du fått av din uppfödare? Kontrollera själv de uppgifter som registreras centralt på SKK's Hunddata. Finns din uppfödare kvar även efter valpköpet? Du kan behöva någon att vända dig till, i synnerhet under de första 2 åren.Vad förväntar sig din uppfödare av dig?