Protokoll - Tidigare år

Artikelindex


   Medlems- & Styrelsemöten


2017

Protokoll Styrelsemöte 2017-11-25
Protokoll Styrelsemöte 2017-09-22
Protokoll Styrelsemöte 2017-06-19
Protokoll Styrelsemöte 2017-05-13
Protokoll Styrelsemöte 2017-04-24
Protokoll Styrelsemöte 2017-03-20
Protokoll Konstituerande möte 2017-03-04
Protokoll Årsmöte 2017-03-04
Protokoll Styrelsemöte 2017-02-05

 

 

 

 


   Medlems- & Styrelsemöten


2016

Protokoll Medlemsmöte Kopparbo 2017  2017-07-18
Protokoll Styrelsemöte 2016-11-27
Protokoll för Svenska Riesenschnauzerklubbens beslut per casulam hänskjutet från Medlemsmöte Kopparbo 2016.  
Protokoll Styrelsemöte  2016-09-19
Revisionsberättelse  2016-08-15
Protokoll Medlemsmöte  2016-07-19
Protokoll Styrelsemöte  2016-07-19
Protokoll Styrelsemöte  2016-06-19
Protokoll Styrelsemöte  2016-05-13
Protokoll Styrelsemöte   2016-02-06

Protokoll Årsmöte

 2016-03-05
Protokoll Konstituerande möte  2016-03-05

 

 

 

 


   Medlems- & Styrelsemöten


2015

   
Protokoll Styrelsemöte 2015-12-01
Protokoll Styrelsemöte 2015-10-11
Protokoll Styrelsemöte   2015-07-11

 

Protokoll Medlemsmöte

 

2015-07-15

Protokoll Årsmöte

2015-03-01

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2015-01-24-25

 

Beslutslista protokoll

 

2015-01-24-25


   Medlems- & Styrelsemöten


2014

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2014-10-19

 

Beslutslista protokoll

 

2014-10-19

 

Protokoll Medlemsmöte

 

2014-07-15

Protokoll styrelsemöte

2014-07-12

 

Beslutslista protokoll

 

2014-07-12

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2014-05-10

 

Beslutslista protokoll

 

2014-05-10

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2014-01-18

 

Protokoll Årsmöte

 


2014-03-01


Beslutslista konstituerande styrelsemötet

 

2014-03-02

 

Konstituerande 

 

2014-03-02


   Medlems- & Styrelsemöten


2013

 

Protokoll Styrelsemöte

 

2013-10-13

Protokoll Medlemsmöte Kopparbo

 

2013-07-16

 

Styrelsemöte protokoll

2013-07-14


Protokoll, Styrelsemöte


2013-04-14


Protokoll, Styrelsemöte


2013-01-12--13


Protokoll, Årsmöte - Namnförkortning SRSK

2013-03-02


Protokoll, Årsmöte


2013-03-02

 

Protokoll, Konstituerande

 

 2013-03-02