SRSKs Utbildningsbidrag - Riesen I Väst

Lydnadsläger med Riesen i Väst, Tånga hed, 7-9 september 

Helgen den 7-9 september (fredag kväll till söndag eftermiddag) genomfördes ett lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda med Riesen i Väst som arrangör. Totalt deltog 22 personer med var sin hund och ytterligare en person var med som åskådare samt 6 medföljare.FB IMG 1539866326051

Ekipagen delades in i tre grupper där de flesta fått välja instruktör redan vid anmälan. Instruktörer var Anders Kjernholm, Eva Söderlund och Cissi Bragsjö. 

Fredagskvällen ägnades åt gruppindelning och genomgång av önskemål med respektive instruktör. Under lördag och söndag tränade vi två pass per dag med avbrott för lunch. 

Träningen i grupperna genomfördes som ”individuell gruppträning” där varje deltagare fick välja några moment som han eller hon behövde öva extra på eller lära in från grunden. Sedan tränades ett eller två moment under korta enskilda pass där övriga i gruppen var med som åskådare och ”hjälpredor” och kom med konstruktiv kritik. I stort sett arbetade varje hund två korta pass under förmiddagen och två under eftermiddagen båda dagarna. Mellan passen hann vi med fika och genomgång och det diskuterades även mycket under passen när vi studerade varandras hundar, svårigheter och träningsmetoder. Man lär sig väldigt mycket av att studera varandra! Som exempel på moment som övades kan nämnas hopp över hinder, framförgående, kryp och apportering. 

På lördagseftermiddagen höll Anders Kjernholm ett mycket uppskattat föredrag om hur man förbereder sig inför tävling, om hur man analyserar vad som gått fel och vilka lärdomar man ska dra inför nästa tävlingstillfälle. Presentationen har även publicerats på klubbens Facebook-sida, även om Anders givetvis utvecklade noteringarna betydligt mer under föredraget. 

IMG 20181017 190120Anders anser att man ska fundera över hur ofta man tränar under tävlingsliknande former med förflyttningar, hela lydnadsprogrammet och hur ofta man länkar ihop det med den aktuella bruksgrenen. Han tog också upp förslag på hur man tränar uthållighet och får en hund som klarar att utföra momenten under olika oförutsedda förutsättningar. Slutligen fick vi tips om hur man planerar och förbereder sig så långt som en månad innan tävling och stegen ner till själva tävlingsdagen. 

Ingen av instruktörerna har riesen som ”egen” ras men jag vet att åtminstone en av dem uttryckte sin förtjusning över att ha fått en del fördomar om rasen raserade, efter att ha sett dem ”i mängd”. Glada, trevliga och samarbetsvilliga var omdömet. 

Det är givetvis svårt att säga vad hundarna lärde sig under lägret men att vi ”tvåbeningar” lärde oss desto mer står ställt utom allt tvivel. Efter lägret har två ekipage tävlat och blivit uppflyttade. 

Riesen i Väst 

genom 

Susanne Nilsson 

Joomla templates by a4joomla